Bli medlem

Brottsofferjouren Söderslätts verksamhet finansieras främst genom kommunbidrag samt verksamhetsstöd från Brottsoffermyndigheten. Vi söker även medel från Brottsoffermyndigheten till olika projekt.

Verksamheten bygger på att människor ger av sin tid och sitt engagemang.

Som medlem i Brottsofferjouren Söderslätt ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet. Som medlem kan du vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar. Dessutom ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, som ges ut av Brottsofferjouren Sverige och utkommer med fyra nummer per år, i medlemsavgiften.

Medlemsavgift kostar 100 kr per år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 282-5875, Swish: 123 195 63 90

Glöm inte bort att uppge namn på och adress till den som avgiften avser!