Stödperson

Stödpersonen kan lyssna och hjälpa

En stödperson är en medmänniska som kan ge den utsatta medmänskligt stöd och många praktiska råd. Det kan bli ett samtal eller många. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den brottsutsatte kan vara anonym.

Stödpersonen vet vilka myndighetskontakter som krävs och kan hjälpa till och berätta hur man fyller i formulär och blanketter. Hen kan också hjälpa till med information om rätt till skadestånd och brottsskadeersättning. Om det blir rättegång kan stödpersonen informera om hur rättegångsprocessen går till och följa med till rättssalen. Behövs professionell psykologisk eller medicinsk vård eller annan expertis hjälper stödpersonen brottsoffret med sådana kontakter också.

Alla stödpersoner har avgett tystnadslöfte och Brottsofferjouren håller hårt på att detta efterlevs. Eftersom Brottsofferjouren inte är en myndighet gäller inte sekretesslagen, utan tystnadslöftet är etiskt och personligt bindande.

Alla stödpersoner får utbildning och fortbildning. Stödpersonerna har visat sitt intresse för uppdraget självmant eller så har de blivit tillfrågade av den lokala brottsofferjourens styrelse.