Brottsofferjouren Söderslätt har funnits sedan 1986.

Vår expedition finns på Sjöviksvägen 2 i Trelleborg, där vi även efter önskemål kan ha personliga stödsamtal.

Förutom styrelsen har jouren f.n. åtta ideellt arbetande stödpersoner med stor erfarenhet av kontakt med människor tillsammans med en brottsoffersamordnare.

Brottsofferjouren Söderslätt har samarbete med Polisen, Kvinnojouren Söderslätt, Socialtjänsten samt Barnahus Trelleborg m.fl..

Styrelse

Ulf Arnshed, ordförande

Jan Svenning, vice ordförande

Claes Månsson, sekreterare

Lena Persson, kassör

Margreth Danielsson, ledamot

Lena Meitmann, ledamot

Jan Ingvar Nilsson, ledamot

adjungerade:

Ingrid Jerlebrink, samordnare,

Britten Jystrand, ersättare

Karin Hammar, Polisens Brottsoffersamordnare

Monica Ottosson -”-

Revisorer

Anne-Marie Hansson

Peter Mårtensson

Leif Christoffersson, ersättare

Valberedning

Lars-Olof Flink, sammankallande

Birgitta Göransson

Alf Hansson