Bli volontär

Brottsofferjouren Söderslätt söker kontinuerligt efter nya volontärer som kan avsätta lite tid varje månad till ideellt arbete. 

Stödpersoner och vittnesstöd måste gå en intern utbildning hos oss.

Du kan läsa mer vad det innebär att vara volontär hos oss här:

Om stödpersoner

Om vittnesstöd

Intresserad?

Du är välkommen att kontakta oss för mer information!

E-post: info@soderslatt.boj.se